พระเครื่อง เครื่องรางมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภค้าขาย

พระประธาน วัดเครือวัลย์วรวิหาร

พระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย เครื่องรางความรัก
โทรศัพท์ : 092 315 5565

พระประธาน วัดเครือวัลย์วรวิหาร

 พระประธาน วัดเครือวัลย์วรวิหาร

พระประธาน วัดเครือวัลย์วรวิหาร

 พระประธาน วัดเครือวัลย์วรวิหาร พุทธลักษณะ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ฝีมือช่างรัชกาลที่ 3 ปางห้ามญาติ วัสดุ โลหะลงรักปิดทอง

วัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นวัดโบราณที่น่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อรัชกาลที่ 3 ชื่อวัดเครือวัลย์นั้นมาจากชื่อธิดาของเจ้าพระยาอภัยภูธร (น้อย บุณยรัตนพันธ์) ซึ่งต่อมาได้เป็นเจ้าจอมเครือวัลย์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าจอมเครือวัลย์และพระบิดาเป็นผู้มีจิตศรัทธาปฏิสังขรณ์ใหญ่วัดแห่งนี้ตามแนวพระราชนิยมในครั้งนั้น แต่การดำเนินการยังไม่ทันแล้วเสร็จสมบูรณ์ เจ้าจอมเครือวัลย์ถึงอสัญกรรมลงเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อจนแล้วเสร็จ และพระราชทานนามว่า “วัดเครือวัลย์วรวิหาร”

ด้วยบารมีของท่านผู้เป็นเจ้าภาพปฏิสังขรณ์ วัดแห่งนี้จึงเป็นที่รวมของสุดยอดฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 3 ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ พระวิหาร ประติมากรรมบานประตูสลักไม้หน้าพระอุโบสถ และจิตรกรรมฝาผนัง 500 ช่อง ภายในพระอุโบสถซึ่งวาดเป็นเรื่องนิบาตชาดกหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พระเจ้า 500 ชาติ ซึ่งมีหลักฐานว่า รัชกาลที่ 3 พระราชทานค่าจ้างให้จิตรกรถึงช่องละ 1 บาท ซึ่งนับว่าเป็นมูลค่าสูงมากในยุคนั้น

พระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ และมีอัครสาวก 2 พระองค์ ยืนพนมมือไหว้พระประธาน พุทธลักษณะและการจัดวางพระพุทธรูป ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถและสิ่งประดับตกแต่งอื่นๆ ทำให้องค์ประกอบในพระอุโบสถเครือวัลย์วรวิหารสวยงามลงตัวอย่างยิ่ง นับได้ว่า เป็นวัดหลวงที่สวยงามสมบูรณ์ยิ่งแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี

ข้อมูลโดย :
- พระพุทธรูปและพุทธศิลป์
- พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง โดย วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร

 พระประธาน วัดเครือวัลย์วรวิหาร

พระประธาน วัดเครือวัลย์วรวิหาร

 พระประธาน วัดเครือวัลย์วรวิหาร

พระประธาน วัดเครือวัลย์วรวิหาร

 พระประธาน วัดเครือวัลย์วรวิหาร

พระประธาน วัดเครือวัลย์วรวิหารพระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย

โทรศัพท์ : 092 315 5565