พระเครื่อง เครื่องรางมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภค้าขาย

พระพุทธเสฏฐุตตมมุนินทร์ วัดราชนัดดาวรวิหาร

พระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย เครื่องรางความรัก
โทรศัพท์ : 092 315 5565

พระพุทธเสฏฐุตตมมุนินทร์ วัดราชนัดดาวรวิหาร

พระพุทธเสฏฐุตตมมุนินทร์ วัดราชนัดดาวรวิหาร

พระพุทธเสฏฐุตตมมุนินทร์ วัดราชนัดดาวรวิหาร

พระพุทธเสฏฐุตตมมุนินทร์ สถานที่ประดิษฐานพระอุโบสถ วัดราชนัดดาวรวิหาร พุทธลักษณะศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง 7 ศอก วัสดุ ทองแดง ลงรักปิดทอง

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการหล่อพระพุทธรูปทองแดงขึ้น 2 องค์ ด้วยแร่ทองแดงที่ขุดได้จากอำเภอจันทึก จังหวัดนคราชสีมา พระทองแดงที่หล่อได้นั้น โปรดฯให้เชิญไปไว้ที่ วัดเฉลิมพระเกียรติองค์หนึ่งและที่วัดราชนัดดาองค์หนึ่ง องค์ที่เชิญไปไว้ที่วัดราชนัดดา มีการป่าวร้องขอแรงราษฎรมาช่วยกันชักลากพระจากวังหลวงไปยังวัด มีผู้มาร่วมด้วยจิตกุศลเป็นจำนวนมาก แต่กลับเกิดอุบัติเหตุที่เป็นเรื่องสะเทือนใจขึ้น เมื่อตะเฆ่ที่ชักลากองค์พระทับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คือเจ้าพระยายมราช (บุนนาค) ถึงแก่ชีวิต

พระพุทธรูปที่เชิญไปประดิษฐานยังวัดราชนัดดา ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระพุทธเสฏฐุตตมมุนินทร์ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเข้าอยู่หัว โปรดฯให้ลงรักปิดทองในรัชกาลของพระองค์

ข้อมูลโดย :
- พระพุทธรูปและพุทธศิลป์
- พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง โดย วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร

พระพุทธเสฏฐุตตมมุนินทร์ วัดราชนัดดาวรวิหาร

พระพุทธเสฏฐุตตมมุนินทร์ วัดราชนัดดาวรวิหาร

พระพุทธเสฏฐุตตมมุนินทร์ วัดราชนัดดาวรวิหาร

พระพุทธเสฏฐุตตมมุนินทร์ วัดราชนัดดาวรวิหาร

พระพุทธเสฏฐุตตมมุนินทร์ วัดราชนัดดาวรวิหาร

พระพุทธเสฏฐุตตมมุนินทร์ วัดราชนัดดาวรวิหารพระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย

โทรศัพท์ : 092 315 5565