พระเครื่อง เครื่องรางมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภค้าขาย

ตำราพรหมชาติ หมายถึงอะไร

พระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย เครื่องรางความรัก
โทรศัพท์ : 092 315 5565

ตำราพรหมชาติ หมายถึงอะไร

ตำราพรหมชาติ หมายถึงอะไร

ตำราพรหมชาติ หมายถึงอะไร

“การดูพรหมชาติ” เป็นวิธีการทำนายชะตาราศีของบุคคลพบพื้นฐานของปีเกิด เดือนเกิดและวันเกิด เป็นการพยากรณ์แบบหนึ่งในโหราศาสตร์ไทยซึ่งมาจากความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวผสมผสานกับความรู้ทางโหราศาสตร์ที่ได้รับจากอินเดียและจีน

ตำราพรหมชาติ ของภาคกลางและภาคใต้ เป็นตำราที่สืบทอดกันมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นสมุดไทยดำเขียนด้วยตัวอักษรไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ด้วยลายเส้นสีขาวเมื่อมีการพิมพ์เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา ได้มีการรวบรวมความรู้การพยากรณ์แบบอื่นๆเข้าไว้ในชุดเดียวกันแล้วให้ชื่อว่า “ตำราพรหมชาติ” ฉบับพิมพ์เก่าสุดเป็นฉบับพิมพ์ของโรงพิมพ์พานิชศุภผล พิมพ์ก่อนปีพ.ศ.๒๔๕๕ ไม่ปรากฏชื่อผู้รวบรวม ต่อมาได้มีการพิมพ์ขึ้นอีกหลายครั้งจากหลายโรงพิมพ์และแพร่หลายไปทุกภูมิภาค มีทั้งตำราหมอดูชาวบ้านและตำราโหรราชสำนักรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน สังเกตได้ว่าฉบับพิมพ์แต่ละครั้งจะเพิ่มเติมเนื้อหาอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้คำว่า” พรหมชาติ” กลายเป็นคำรวมของตำราหมอดูไทยแทนที่จะเป็นการทำนายวิธีการหนึ่งตามชื่อของตน

ตำราพรหมชาติ เป็นชื่อตำราพยากรณ์ที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุด มีสภาพเป็นตำราหมอดูประจำบ้านที่ให้อิทธิพลต่อความเชื่อของคนไทย เพราะเป็นตำราที่รวมวิชาการทำนายแบบดูคำทำนายประกอบภาพ มีทั้งตำราดูลักษณะของบุคคลตามวันเดือนปีเกิด ตำราทำนายเนื้อคู่ที่สมพงศ์กันทั้งสมพงศ์กำเนิดและสมพงศ์ธาตุ ตำราดูวันดี วันร้ายในการเพาะปลูก ปลูกเรือน วันเดินทางไกล ตำราดูฤกษ์ยามตามวันขึ้นแรมในแต่ละเดือน องค์ความรู้ต่างๆที่ปรากฏในตำราพรหมชาติฉบับพิมพ์จึงเป็นความรู้ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของบุคคลทั่วไป

จุดเด่นของการดูพรหมชาติคือเป็นตำราหมอดูที่ใช้รหัสภาพที่เกี่ยวเนื่องกับปีนักษัตรแบบจีน แต่ใช้สัตว์แทนลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดในปีนั้นๆแบบไทย ผสมผสานกับความรู้ทางโหราศาสตร์ของพราหมณ์ ที่มีความสัมพันธ์กับตำราโหราศาสตร์ที่อาศัยเกณฑ์คำนวณ คือ มหาทักษา ซึ่งเป็นตำราดูฤกษ์ยามที่มีการนับตำแหน่งของดาวอัฏฐเคราห์เวียนทางขวา ไม่ต้องใช้การคำนวณตัวเลข เพียงอ่านหนังสือออกและดูภาพก็สามารถเข้าใจการทำนายได้ จึงเป็นที่นิยมของชนทุกชั้น ตัวอย่างคำทำนายจากการดูพรหมชาติ ฉบับภาคกลาง คนเกิดปีมะเมีย-ม้า เป็นเทวดาผู้หญิง- ธาตุไฟ มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นตะเคียนและต้นกล้วย

สิทธิการิยะ พระอาจารย์เจ้าท่านกล่าวไว้ว่า หญิงชายผู้ใดก็ดี เกิดในปีมะเมีย 
ชันษาตกอยู่ที่มือพรหม พระเสาร์เป็นปาก ปากนั้นเจรจาโอหัง มักจะถือดี ฯ พระอาทิตย์
กับพระอังคารเป็นมือ ทำการงานมิสู้จะดีฯ พระจันทร์เป็นใจ ใจนั้นใฝ่สูง มักจะคิดทำการ
งานใหญ่โต ซึ่งบางครั้งก็ทำไม่ได้ฯ พระพุธกับพระศุกร์เป็นเท้า เป็นคนมิสู้จะเดินทางไกลฯ
พระพฤหัสบดีเป็นที่นั่งเป็นคนที่ไม่สู้จะสนใจในเรื่องกามารมณ์และเรื่องชู้สาว เมื่อน้อย
บิดามารดารักใคร่เอาใจใส่ เป็นคนใจอ่อน ธาตุไฟ เป็นเทวดาผู้หญิง
ได้เมื่อพระจันทกุมาร พระบิดาสั่งแก่พราหมณ์ทั้งสี่ ให้เอาบูชากองกูณฑ์เทวดาลงมาช่วย
ให้เกิดพายุพัดเป็นจุณไป พราหมณ์ทั้งสี่เจ็บปวดเป็นหนักเป็นหนา จะได้เงินทองข้าคน 
มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นตะเคียนก็ว่า ต้นกล้วยก็ว่า

ตำราพรหมชาติ ยังมีอิทธิพลในวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปในการพยากรณ์ชีวิต การดูนิสัยเพื่อเลือกคู่ครองและการคบมิตร การหาฤกษ์ยามเพื่อประกอบพิธีกรรม การทำพิธีเสดาะเคราะห์ ทั้งส่วนปัจเจกบุคคลและส่วนรวม จึงมีการพิมพ์คัดลอกต่อๆกันมาและเสริมเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ โดยขาดการตรวจสอบ เป็นตำราที่แพร่หลายมากในตลาดล่างโดยทุกสำนักพิมพ์ต่างอ้างตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งที่เป็นตำราที่ไม่มีลิขสิทธิ์ จึงสมควรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติเพื่อคนไทยทุกคนจะสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องกลัวปัญหาทางกฎหมาย

ตำราพรหมชาติล้านนา เป็นตำราที่กล่าวถึงการพยากรณ์ชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ และอนาคตชาติ ว่าด้วยโชคชะตาราศีตามปีเกิด เดือนเกิด และวันเกิด เฉพาะพรหมชาติล้านนามักเขียนด้วยอักษรและภาษาล้านนาลงในเอกสารโบราณประเภทพับสา ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพื้นบ้านในชุมชน จะทำหน้าที่บอก อธิบาย เชื่อมโยง “สาร” ที่อยู่ในระบบตำรากับชีวิตความเป็นมาในอดีต ปัจจุบัน และความเป็นไปในอนาคต ของผู้คนในชุมชน เนื้อหาของคำทำนายปีเกิด แบ่งเป็นเรื่องต่าง ๆ ตามประเด็นดังนี้

ว่าด้วยเรื่องอดีตชาติว่าได้เกิดเป็นอะไรมาก่อน
ว่าด้วยชาติปัจจุบัน ทำนายว่าคนที่เกิดปีนี้เป็นคนอย่างไร มีนิสัยใจคออย่างไร แนะนำว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร ควรให้ทานอะไรบ้างจึงจะเป็นผลดีแก่ตนเอง แต่ละช่วงอายุจะประสบกับปัญหาใด ควรประกอบอาชีพอะไรจึงจะรุ่งเรือง แนะนำวิธีแก้เคราะห์ภัยเหล่านั้นว่าต้องทำอะไรบ้าง ทำนายเรื่องวัยอันควรแต่งงาน ให้ระมัดระวังเมื่อถึงอายุกี่ปี วันไหน เวลาไหน จะถึงแก่อายุขัย จะเสียชีวิตด้วยเรื่องใด 

ทำนายบอกแนะนำเครื่องประดับรัตนชาติ หรือของใช้ประจำตัว ว่าควรประดับด้วยอะไรบ้าง อนาคตจะเป็นผู้มีเงินอยู่จำนวนเท่าใด ทำนายแนะนำเรื่องอาวุธประจำกายที่ควรมี เมื่อเวลาต้องออกศึกทำสงคราม ควรสวมใส่ชุดสีอะไร และเมื่อจะไปค้าขายควรมีลูกเป้งประจำตัวเป็นรูปอะไร ( ลูกเป้ง หมายถึง รูปหล่อโลหะที่เป็นรูปสัตว์หรือรูปอื่น ๆ ใช้สำหรับเป็นหน่วยชั่งน้ำหนัก เมื่อพกพาติดตัวถือเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่ง สำหรับการค้าขายให้เงินทองไหลมาเทมา หรือเป็น “ขวัญถุง” นั่นเอง) ว่าด้วยเรื่องอนาคต ทำนายว่าชาติหน้าจะได้เกิดเป็นอะไร ตัวอย่างการทำนายผู้ที่เกิดปีฉลู ตำราทำนายและอธิบายว่า
“ผู้ใดเกิดปีดับเป้า เมิงเป้า กัดเป้า ร้วงเป้า ก่าเป้า ชาติก่อนเปนช้างสะทัน ซ้ำเปนม้า 
ซ้ำเปนผีเสื้อเมือง ซ้ำเปนลูกหมอยาในหงสาวติ จิ่งมาเกิดเปนคนชาตินี้ หื้อรักษาศีล ๕
ศีล ๘ กระทำบุญหื้อทานภิดานขาว ทุงข่ายใบสะหลี จ้องเผือก แท่นแก้ว สารูปหินขาว
คันบ่ได้ทานจักตายเปนควายเถิง ๓ ชาติ นกเขียว ๕ ชาติ จิ่งได้มาเปนคนผานว่าอั้น.....
..เลี้ยงงัวเลี้ยงม้าตัวแดง นุ่งเครื่องเสิกอันขาว ถงเป้งแดงนอกเหลือง รูปเป้งรูปงัวดีแล”

ต่อจากการทำนายปีเกิด เป็นการทำนายเดือนเกิด ซึ่งบางเรื่องอาจซ้ำกัน เจ้าชะตาต้องเลือกเอาเองว่าจะเลือกปฏิบัติตามปี หรือเดือนเกิด (ทั้งนี้การนับเดือนของล้านนาจะเร็วกว่าของภาคกลางไป ๒ เดือน โดยเริ่มจากเดือนเจ็ด หรือเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับเดือน ๕ ของภาคกลาง) นอกจากนี้บางสำนวนยังมีการทำนายวัน เดือน ปี ที่เป็นมิตรและศัตรูกัน เป็นการทำนายวันที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการดูนิสัยใจคอเพื่อคบหาเป็นมิตรหรือเพื่อเป็นคู่ครองแต่งงานเป็นสามีภรรยากัน วันไหนเป็นวันดี ควรแก่การประกอบมงคลพิธี วันไหนเป็นวันเสีย ควรละเว้นการประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ตลอดจนถึงการบูชาพระธาตุประจำปีเกิด และคำไหว้พระธาตุของแต่ละปี

ปัจจุบันแม้ความเชื่อเรื่องการทำนายทายทักในปีเกิด เดือนเกิด และวันเกิดแบบล้านนาจะน้อยลงไป แต่อิทธิพลของตำราพรหมชาติยังคงดำรงอยู่ในวิถีประจำวันของชาวบ้านล้านนาในชุมชนปรากฏอยู่ทั่วไปในรูปแบบของพิธีกรรมประกอบอื่น ๆ เช่น การเลี้ยงผีปู่ย่า ผีแถนพ่อเกิดแม่เกิด การฟ้อนผีมดผีเม็ง (ผีบรรพบุรุษ) การบูชาไหว้พระธาตุประจำปีเกิด การทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตา การหาฤกษ์วันในการประกอบพิธีมงคลและอวมงคลต่าง ๆ เช่น การลงเสาเอกปลูกบ้าน การขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน วันเผาศพ งานบวช งานปอยหลวง เหล่านี้เป็นต้น

ข้อมูลโดย http://ich.culture.go.thพระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย

โทรศัพท์ : 092 315 5565