พระเครื่อง เครื่องรางมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภค้าขาย

วิธีบูชาพญานาคที่ถูกต้อง คาถาบูชาพญานาค ให้ชีวิตรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทอง

พระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย เครื่องรางความรัก
โทรศัพท์ : 092 315 5565

วิธีบูชาพญานาคที่ถูกต้อง คาถาบูชาพญานาค ให้ชีวิตรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทอง

วิธีบูชาพญานาคที่ถูกต้อง คาถาบูชาพญานาค ให้ชีวิตรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทอง

วิธีบูชาพญานาคที่ถูกต้อง คาถาบูชาพญานาค ให้ชีวิตรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทอง

เรื่องราวของพญานาคซึ่งถูกกล่าวขานกันอย่างแพร่หลาย เป็นสัตว์ในตำนานที่มีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่ มีหงอนสีทอง ลำตัวเป็นเกล็ดเหมือนปลา และมีดวงตาสีแดง สำหรับสีของลำตัวก็จะแตกต่างกันตามบารมี บ้างก็สีเขียว สีดำ หรือสีรุ้ง ส่วนเศียรนั้นหากเป็นนาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว แต่ถ้ามี 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร และ 9 เศียรจะเป็นตระกูลที่สูงขึ้นไป พญานาคเกิดได้จากครรภ์และจากไข่ ทั้งในน้ำและบนบก มีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายมาเป็นคนดลบันดาลให้เกิดทั้งคุณและโทษได้ แต่ในสภาวะ 5 อย่างนี้จะกลายมาเป็นนาคเหมือนเดิม คือ 1) ขณะเกิด 2) ขณะลอกคราบ 3) ขณะสมสู่กัน 4) ขณะนอนหลับโดยไม่มีสติ และ 5) ตอนตาย

วิธีบูชาพญานาค
พญานาค หรือ นาค เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ และความอุดมสมบูรณ์ เรามักจะเห็นนาคในงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะสถานที่ที่สำคัญ ได้แก่ วัด อาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนสถานต่างๆ เช่น บันไดทางขึ้นโบสถ์ หลังคาโบสถ์ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่ศรัทธาและมีความเชื่อมักจะนำรูปปั้นมาวางไว้ในสระน้ำหน้าบ้าน นำภาพวาดมาตกแต่งบ้าน หรือนำเหรียญมาบูชาคล้อยคอ วันนี้เรามีวิธีการบูชาพญานาคมาฝากกันค่ะ

การบูชาด้วยการถวายบุญ
ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ ได้เล่าเรื่องนาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวช เพราะ ระอา และเกลียดกำเนิดนาค จึงหาวิธีที่จะพ้นจากกำเนิดนาค และกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์ จึงได้แปลงกายเป็นชายหนุ่ม แล้วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายเพื่อขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายจึงให้เขาบรรพชาอุปสมบท ต่อมาพระนาคนั้นอาศัยอยู่ในวิหารกับภิกษุรูปหนึ่ง ณ วันหนึ่งภิกษุรูปนั้นได้ตื่นนอนแล้วออกไปเดินจงกรม ส่วนพระนาคนั้นก็วางใจจำวัด ภิกษุรูปนั้นก็ได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงู ก็ตกใจ และร้องเอะอะขึ้น ภิกษุทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปแล้วได้ถามภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นได้บอกอาวุโสทั้งหลายว่า วิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปด้วยงู ขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง เสียงเหล่านั้นทำให้พระนาคตื่นขึ้น แล้วนั่งอยู่บนอาสนะของตน จากนั้นภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าความ พระนาคจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรงประทานพระพุทธโธวาทนี้แก่นาคนั้นว่า “พวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดา” ไปเถิดเจ้านาค เมื่อพระพุทธองค์ให้นาคสึก นาครู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากถึงกลับหลั่งน้ำตา เพราะความน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ จึงขอร้องให้หมู่ภิกษุเรียกผู้ที่จะบวชเป็นพระว่า “นาค” เพื่อให้ระลึกถึงตน และชื่อของตนจะได้ปรากฏอยู่ชั่วกาลนาน

“นาค” คือ ผู้ที่ได้โกนผม ห่มผ้าขาว ถือศีล หรือผู้ที่เตรียมพร้อมจะบวชอุปสมบทในพระอุโบสถ เพื่อสำเร็จเป็นพระภิกษุสงฆ์

หากคุณมีโอกาสไปร่วมพิธีงานบุญ โดยเฉพาะงานบวชนาคหรือมีโอกาสบวชด้วยตนเอง เมื่ออุปสมบทเรียบร้อยแล้ว ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้พญานาคราช ก็ถือเป็นการถวายบุญเพื่อเชื่อมบุญสัมพันธ์กับท่านแล้ว รวมถึงการทำบุญในวาระสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญวันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา หรืองานทอดผ้าป่า งานทอดกฐิน แม้กระทั่งใส่บาตรตอนเช้า ให้คุณน้อมบุญกุศลนั้นอุทิศให้พญานาคราช โดยการกรวดน้ำอุทิศ หรือระลึกถึง ก็เป็นบุญสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่ง

การบูชาด้วยการสวดมนต์

อานิสงส์ของการสวดมนต์ จะเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันอันตรายต่างๆ ขณะสวดมนต์จะช่วยให้ผู้สวดปิดวจีกรรม ปิดกายกรรมและมโนกรรม ทำให้มีสมาธิและจิตใจสงบขึ้น เราขอนำ “บทขันธปิตร” ซึ่งเป็นบทที่แผ่เมตตาให้กับพญานาคราชทุกตระกูล ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ  มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะ วันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

ด้วยอำนาจพระรัตนตรัย ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ………………. มีความเชื่อ มีความศรัทธาในทิพย์ภาวะ และบุญบารมีแห่งองค์เทพบุตรนาคราชทั้ง 4 ตระกูล วิรูปักโข ฉัพพยาปุตตะ กัณหาโคตรมะ เอราปถะ ปู่ศรีสุทโธนาคราชแห่งอีสานทิศ ชมพูนาคราชแห่งอุดรทิศ และพญานาคทุกหมู่เหล่าในทุกทิศานุทิศทั่วสากลจักรวาล

ข้าพเจ้าขอถวายดอกไม้มงคล น้ำมันเครื่องหอม และเครื่องบูชาสักการะนี้ ตลอดจนถึงกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้าง (เอ่ยถึงบุญที่ได้ทำได้ปฏิบัติมา) จงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราช ตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่าจงรับและจงประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุข ความเจริญ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม บังเกิดโชคลาภ ความร่ำรวย โชคดี ตลอดจนถึงขอให้มีที่ดิน ที่อยู่อาศัย มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง ดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดี และสร้างบุกุศลได้ตลอดไป ขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

ปัจฉิมัสะมิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทิกา

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

เคล็ดลับการบูชาพญานาค
ทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ ให้นำรูปภาพหรือรูปปั้นพญานาคที่คุณเคารพบูชามาแช่นำ(ประพรมด้วยน้ำ) หรือทาด้วยน้ำมันจันทร์หอม สำหรับเครื่องสังเวย นิยมเป็นผลไม้ เช่น กล้วย มะพร้าว ส้ม เป็นต้น ห้ามถวายเนื้อสัตว์ เพราะ ท่านเป็นผู้รักษาศีล ส่วนดอกไม้ให้บูชาด้วยดอกไม้สีขาวอย่างมะลิ และสวดมนต์ นั่งสมาธิอุทิศบุญถวายท่าน สวดพระคาถา แล้วอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนา

ข้อมูลโดย klangpanya.comพระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย

โทรศัพท์ : 092 315 5565