พระเครื่อง เครื่องรางมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภค้าขาย

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

พระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย เครื่องรางความรัก
โทรศัพท์ : 092 315 5565

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

เป็นพระพุทธรูปยืน ศิลปะสุโขทัยประยุกต์ปางลีลาขนาดใหญ่ ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พุทธลักษณะทรงยกพระบาทขวาจะก้าว ห้อยพระหัตถ์ขวาท่าไกว ส่วนพระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระป้องไปเบื้องหน้า เป็นกิริยาเดิน หล่อด้วยทองสำริดหนัก 17,543 กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปสูง 15.875 เมตร ถือเป็นพระพุทธรูปลีลาหล่อด้วยทองสำริดที่มีลักษณะงดงาม และมีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์

พระพุทธรูปองค์นี้ มีพุทธลักษณะที่ประยุกต์มาจากพระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัย ซึ่งมีส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปและถือเป็นงานประติมากรรมร่วมสมัยคือการครองจีวรที่มีริ้วแบบเหมือนจริง ผู้ออกแบบพระพุทธรูปองค์นี้คือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ชาวอิตาลี โดยในตอนแรกที่ออกแบบไว้นั้น ได้กำหนดให้พระพุทธรูปมีความสูง 25 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก การติดตั้งจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสที่พระพุทธศาสนามีอายุ ครบ 2,500 ปี โดยเปลี่ยนขนาดเป็น 2,500 กระเบียด (1 กระเบียดเท่ากับ 1/4 นิ้ว) ดังนั้นพระศรีศากยะทศพลญาณฯ ในปัจจุบัน จึงมีความสูงถึง 15.875 เมตร ใหญ่กว่าขนาดต้นแบบ 7.5 เท่า การสร้างต้องแบ่งพระพุทธรูปออกเป็น 6 ส่วนคือ พระเศียร พระอุระ และพระพาหาข้างซ้าย พระนาภี และพระพาหาข้างขวา พระเพลา พระบาท และฐานบัวรองพระบาท พระกรซ้ายและขวา โดยเริ่มสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน 2523 แล้วเสร็จในปี 2525

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จทรงเททองพระเกตุมาลาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2524 ต่อมาได้ประกอบพิธีเชื่อมประกอบพระเศียรกับองค์พระพุทธรูป เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2525 โดยสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ ให้ประกอบพิธีสมโภช เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2525 ในระหว่างกำลังดำเนินการสร้างอยู่นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการสร้างองค์พระพุทธรูปด้วยพระองค์เอง


ข้อมูลโดย
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
- http://jayanti2600.wordpress.com/

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์พระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย

โทรศัพท์ : 092 315 5565